JANUSZ KONIUSZ

Janusz KONIUSZ

 
poeta, prozaik, autor słuchowiska radiowych, publicysta, ur. 1 lutego 1934 r. w Sosnowcu – Niwce w rodzinie górniczej. Studia polonistyczne rozpoczęte w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowicach ukończył na UAM. Współorganizator i długoletni sekretarz  Lubuskiego Towarzystwa Kultury, które m. in. pełniło funkcję regionalnej oficyny wydawniczej oraz organizowało zjazdy pisarzy i seminaria literackie. W 1957 r. współzałożyciel, następnie kierownik literacki, a w latach 1980-90 redaktor naczelny czasopisma „Nadodrze”. 
Współredagował miesięcznik „Zachód” oraz „Serce i Troskę” – pismo Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem. Pod jego redakcją ukazały się m.in. pamiętniki mieszkańców Ziemi Lubuskiej („Mój dom nad Odrą”) żołnierzy („Od września do maja”) osób niepełnosprawnych („Na przekór losowi”) legendy i baśnie lubuskie („Złota dzida Bolesława”, „Legendy znad Odry”). Jeden z założycieli w 1961 r. oddziału Związku Literatów Polskich w Zielonej Górze, którego członkiem jest do dziś. Laureat konkursów literackich, otrzymał m. in. Lubuską Nagrodę Kulturalną (1977) nagrodę kulturalną Prezydenta Zielonej Góry (1980, 2009) oraz dwukrotnie Lubuski Wawrzyn Literacki za tomik prozy wspomnieniowej „Kamień z serca” i zbiorek wierszy „Po wyjściu z arki”.
Debiutował w 1958 r. arkuszem poetyckim „Tempo krążenia”. Następnie opublikował m. in.: „Taddeo Polacco z Zielonej Góry” (szkic o malarzu Tadeuszu Kuntze – Koniczu), Ślad przelotu (wiersze) „Wakacje z Julią”, „Dialog w domu” (opowiadania), „Ziemia w stopach” (wiersze) „Bieg spod maratonu do Aten” (opowiadania), „Zamysł opisu”, „Z Kaina i Abla”, „Pierworodny grzech słowa” (wiersze), „Beczka Diogenesa i inne opowiadania”, „Ład i chaos”, „Moje stworzenie świata”, „Nic nie było” (wiersze). Autor słuchowisk radiowych zrealizowanych przez rozgłośnie w Katowicach, Warszawie i Zielonej Górze oraz widowiska telewizyjnego (Teatr Polskiej Telewizji).
Niektóre jego wiersze, opowiadania i szkice przełożone na języki obce ukazały się w zagranicznych antologiach i czasopismach.
Mieszka w Zielonej Górze.    
 
Patrz m. in.:
Lesław M. Bartelski, Polscy pisarze współcześni 1939 – 1991,  Warszawa 1995;
Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1987;
Pisarze i badacze literatury w Zagłębiu Dąbrowskim (pod redakcją Pawła Majerskiego), Sosnowiec 2002;
Alfred Siatecki, Pisarze lubuscy, Zielona Góra 1981;
Alfred Siatecki Literaci środkowego Nadodrza (Informator biograficzny), Zielona Góra 1986;
Alfred Siatecki, Miejsce zmagań Współcześni pisarze lubuscy, Zielona Góra 2001;  
Slovnik spisovatelu – Polsko, Praha 1974;
Słownik współczesnych pisarzy polskich (pod redakcją Jadwigi Czachowskiej) t.1, Warszawa 1977;
Współcześni polscy pisarze i badacze literatury  (słownik biobibliograficzny), pod redakcją Jadwigi Czachowskiej i Alicji Szałagan, t.4, Warszawa 1996.