KATARZYNA JAROSZ-RABIEJ

 Katarzyna JAROSZ-RABIEJ 

Poetka, pisarka, zielonogórzanka, urodzona 4 września 1946. Wykształcenie średnie maturalne. Pracowała jako sekretarka dyrektora Archiwum Państwowego w Zielonej Górze z siedzibą w Starym Kisielinie. (placówka kulturotwórcza). Obecnie na emeryturze. W latach osiemdziesiątych była prezesem Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury, oraz członkiem Krajowej Rady Kultury RSTK w Warszawie. Otrzymała w 1996 roku Medal Honorowy im Jakuba Wojciechowskiego za zasługi dla kultury robotniczej. Ponadto jest wiceprezesem Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów i współtwórcą Uniwersytetu Poezji w Zielonej Górze. W roku 1995  uczestniczyła w Międzynarodowym Rejsie Poetyckim po Odrze (w którym też płynęli m. in. tak znane postacie z kręgu kultury jak: Janusz Kijowski - znany reżyser , Urszula Kozioł - poetka, Marta Fox - pisarka, Andrzej Szczypiorski - pisarz, Tomasz Jastrun - krytyk, publicysta i też wiele innych ,znanych osób). W 1997 roku została przyjęta do Związku Literatów Polskich Oddział w Zielonej Górze. (W latach 2007-2011 pełniła funkcję sekretarza), obecnie jest członkiem Zarządu. Dwukrotnie była delegatką na Krajowy Zjazd ZLP w Warszawie. W roku 2010 otrzymała Nagrodę Kulturalną Prezydenta Miasta. Zadebiutowała w roku 1978 , wierszem w gazecie "Zastalowiec", co stało się początkiem licznych publikacji w gazetach ogólnopolskich, związanych z twórczością poetycką.
Uczestniczyła też w licznych konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych odnosząc zwycięstwa ("Złote pióro", "Buława hetmańska", I nagroda w ogólnopolskim konkursie poetyckim "Jednego wiersza" podczas jesieni poetyckiej, Grand Prix - w konkursie jednego wiersza i wiele innych). Nota bene wraz ze znanym na świecie cyganologiem Adamem Bartoszem, zainspirowała utworzenie Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego im. Papuszy w Tarnowie. Współuczestniczy w ruchu artystycznym Ziemi Lubuskiej, będąc aktorką-amatorką kabaretu "Monte Verde", wspomagając kabaret swoimi tekstami, (nagrody: I i III miejsce w ogólnopolskim przeglądzie twórczości teatralnej w Warszawie 2009/2010). Częstokroć jurorka, współredaktorka wydawnictw (Inspiracje, Informator Kulturalny). Uczestniczy w ruchu amatorskim, wspomagając młodych twórców własnym doświadczeniem. Ma na swoim koncie liczne publikacje. Wydała m.in. Dedykacje (1996) , Noc nad miastem (1997), Dorosnąć do bólu (2007 - nominowana do Wawrzynu Lubuskiego), Smak lebiody (2005 - proza), Otuleni poświatą metafor (2009), Julia z ulicy Jeleniej (2010 r. w tłumaczeniu na angielski). Poezja była tłumaczona na języki: niemiecki i angielski.