WŁADYSŁAW KLĘPKA

Władysław KLĘPKA - poeta, tłumacz z jęz. czeskiego i gruzińskiego. Urodził się 26 stycznia 1942 r. w Krężnicy Jarej koło Lublina. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie, potem studiował kulturoznawstwo na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Pracował jako instruktor plastyki w instytucjach kultury, obecnie przebywa na emeryturze. Debiutował przekładami z języka gruzińskiego na łamach „Poezji” w 1985 r. Otrzymał Nagrodę Kulturalną m. Puławy (1978), Srebrne Pióro Pegaza (1998) i Lubuskiego Animatora Kultury (2009). Jego wiersze tłumaczono na jęz. niemiecki. Członek Związku Literatów Polskich od 2007 r. Należał również do Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury, a obecnie jest równiez czlonkiem Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów (od 1995) w Zielonej Górze. Mieszka w Zielonej Górze.

Wydał zbiorki wierszy Węzeł serdeczny (1996), Lato zimorodka (1997), Świetlisty cień Rafaela (1999), Bordiura z akantem (2000), Zielonym do góry (2004), Za wiatrem za wodą. Haiku, tanka (2005), Siedmiokrąg (2005), Wyka Pana. Tetrastychy (2008), Zielone światło (2011), Rozłąka z łąką (2014), Echo okaryny (2014), Zielonym do góry. Setnik limeryków lubuskich (2014). Opracował antologię lubuską Wokół haiku (2002).
Uprawia malarstwo w technice papier barwny ręcznie czerpany.
Kontakt: vladek_kk@o2.pl